PLEASE NOTE: Polish passports, citizenship and visa applications are processed by the Consulate General of Poland in Chicago.

For passport/visa information click here.

For citizenship information click here.

 

Elektroniczna rejestracja wizyt w Konsulacie

Dla podniesienia jakości i zwiększenia efektywności obsługi naszych interesantów, Konsulat Generalny RP w Chicago z dniem 3 października 2016 roku wprowadza elektroniczną rejestrację wizyt interesantów w Konsulacie. Zapisy odbywać się będą za pośrednictwem strony internetowej: www.e-konsulat.gov.pl Osoby zgłaszające się do konsulatu w sprawach paszportowych będą przyjmowane po uprzednim zapisaniu się na wizytę na stronie internetowej: www.e-konsulat.gov.pl

 

Pozostałe osoby niezapisane na wizytę będą obsłużone wyłącznie w miarę możliwości urzędu w danym dniu.

1. Po znalezieniu się na stronie www.e-konsulat.gov.pl dokonujemy wyboru placówki dyplomatycznej:

Kraj – Stany Zjednoczone Ameryki

Placówka – Chicago

2. Następnie z menu po lewej stronie wybieramy opcję: Wizyty w konsulacie => Sprawy paszportowe

3. Po zapoznaniu się z zasadami zapisów, w punkcie „chcę zarezerwować termin dla" wskazujemy liczbę osób, dla których będą składane wnioski o paszport.

4. Następnie wybieramy dostępną datę oraz godzinę wizyty w urzędzie.

5. W „formularzu wizyty paszportowej” w części „dane kontaktowe" wpisujemy dane osoby dokonującej rezerwacji: Uwaga! Ważne jest, aby wpisać prawidłowe dane. Podanie adresu email nie jest obowiązkowe, jednakże jeżeli taki adres zostanie wskazany, to osoba ta otrzyma drogą e-mailową potwierdzenie zapisania się na spotkanie. (Okno „opis sprawy” można pozostawić puste).

6. W punkcie "wizyta dotyczy" wybieramy rodzaj sprawy paszportowej, w której chcemy przybyć do urzędu, zaznaczając odpowiednie okienko.

7. Podajemy dane osoby lub osób, dla których ma być wydany paszport.

Uwaga! Podanie numeru PESEL nie jest obowiązkowe.

Nie ma także obowiązku podawania adresu email (w rubryce „email” wstawiamy wtedy dowolny znak)

8. Wybieramy opcję „dalej".

9. Jeśli dane zostały poprawnie wpisane, program przekieruje państwa do następnej strony, na której przyciskiem „zapisz" potwierdzamy dane i termin wizyty.

10. Można pobrać, zapisać i/lub wydrukować potwierdzenie wizyty (plik w formacie pdf). Dodatkowo potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mailowy. Warto zapisać numer formularza oraz kod rejestracji, które niezbędne są do ewentualnego anulowania wizyty.

Jeśli nie mogą Państwo przyjechać na umówione spotkanie, prosimy o anulowanie swojej wizyty:

1. Aby anulować wizytę na stronie www.e-konsulat.gov.pl  w menu po lewej stronie „wizyty w konsulacie” wybieramy opcję „anuluj umówioną wizytę”.

2. Formularz anulowania wizyty wymaga wpisania znajdujących się na druku potwierdzenia rezerwacji: numeru formularza otrzymanego kodu.

3. Po wprowadzeniu tych danych klikamy opcję „odwołaj wizytę”.

 

Przypominamy, iż wizytę w sprawach paszportowych należy rejestrować poprzez stronę internetową www.e-konsulat.gov.pl tylko w przypadku składania wniosku o wydanie paszportu. Do odbioru gotowego paszportu nie jest konieczna rejestracja – zapraszamy w godzinach urzędowania konsulatu.